Memcon Electronics (Shenzhen)

Memcon Electronics (Shenzhen)

Memcon Electronics (Shenzhen) ha sede in Baoan, Shenzhen:

Indirizzo:
Unit 613A-615  Floor 6  Block A  Commercial Bldg  99 Dahe Road  Guanlan  Long Hua District  Shenzhen  China

Tel +86 (0)755 2798 1678  Fax +86 (0)755 2263 8887
Website www.memcon.cn  E-mail sales@memcon.cn